Privacy en cookiebeleid

Quality neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming van deze gegevens serieus. Quality behandelt en beveiligt de toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig en leeft de toepasselijke wet- en regelgeving vanzelfsprekend na. Deze privacy verklaring is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de website van Quality.

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens door Quality worden verwerkt, met welk doel en hoe dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben, en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Onder ‘Quality’ wordt verstaan: Quality B.V., Quality Projects B.V., Quality Consulting B.V., Quality Caribbean B.V. en Quality Staffing B.V..

Quality is gevestigd te:
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
010 – 714 2531

Wanneer verwerkt Quality welke persoonsgegevens?

 • In het kader van het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten.
  • Alle persoonsgegevens om de personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
  • Gegevens vanuit het cv om de geschiktheid voor een functie/opdracht te beoordelen.
 • In het kader van het werving en selectie proces, om nieuwe werknemers/kandidaten te zoeken.
  • De door kandidaat/medewerker door middel van het cv of per mail aangeleverde gegevens.
  • Indien deze gegevens worden ingevuld in het contactformulier op de website.
 • De gegevens die de betrokkene invult in het contactformulier.
  • Bij het aangaan van een zakelijke relatie.
 • De gegevens die benodigd zijn om de zakelijke relatie te onderhouden waaronder:
  • Volledige naam, telefoonnummer, e-mail adres en functie.
 • Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met opdrachtgevers. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiele) opdrachtgevers, gebruikt Quality een eigen cv dat door medewerkers van Quality en op basis van de sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld. Deze gegevens worden als vertrouwelijk aangemerkt en behandeld.

Bewaartermijn

Quality bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

De rechten van betrokkenen

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

 • Intrekking van gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Inzage persoonsgegevens;
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Verwijdering van persoonsgegevens als Quality deze niet langer nodig heeft;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als betrokkenen zwaarwegende redenen hiervoor hebben.

Bovengenoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen contact opnemen met administratie@quality.nl of via 010 7142531 om de rechten uit te oefenen. Ook met betrekking tot klachten kan contact opgenomen worden met bovengenoemde contactgegevens. Wij proberen uw verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen.

Hoe beveiligt Quality persoonsgegevens?

Quality doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Zo hebben bijvoorbeeld alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Quality met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen

Welke gegevens worden door Quality verzameld en verwerkt?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, vragen we u soms om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij inschrijving voor onze nieuwsbrief, of als u een contactformulier invult. Het grootste gedeelte van de informatie de we vragen is niet verplicht. Bijvoorbeeld bij het contactformulier stellen we alleen een naam en een e-mailadres verplicht. Die gegevens gebruiken we om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. Daarnaast verzameld de Quality website gebruikersstatistieken.

Welk doel heeft Quality met uw gegevens?

Quality gebruikt gegevens voor de volgende doeleinden:

Om u een (thema)nieuwsbrief te versturen (max 10x per jaar), met relevante branche informatie, updates van Quality en nieuws
Om werkenbijquality.nl steeds verder te verbeteren
Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken en deze daarmee te verbeteren
Om www.werkenbijquality.nl aan te passen aan uw persoonlijke wensen en behoeftes
Om u een van een passende offerte te kunnen voorzien, of een vraag te kunnen beantwoorden
Om telefonisch of per email contact met u op te kunnen nemen n.a.v. een contactverzoek
Om uw sollicitatie in behandeling te nemen en te kunnen reageren
De doelgerichtheid van onze eigen marketing activiteiten te verbeteren
Als u een contact-, offerte-, productfeedanalyse, inschrijving voor een training, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang deze naar aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is. Inderdaad, dat is een flexibel begrip, dus vraag het ons gerust als u het van een specifiek geval wilt weten.

Deze website maakt gebruik van verschillende tools en systemen

Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers verspreid over de gehele wereld, waaronder de Verenigde Staten. https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
Bing Ads conversiepixel https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-protection-policies
Crazy Egg https://help.crazyegg.com/article/165-crazy-eggs-gdpr-readiness
Facebook Analytics en conversiepixel https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Ads Search pixel https://privacy.google.com/how-ads-work.html
Linkedin Analytics(Insights) en conversiepixel https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6701/6704/87163
Google Optimize https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
WordPress CMS, met Gravity Forms plugin voor onze formulieren
Twitter https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html
Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/
Leadinfo https://www.leadinfo.com/nl/privacy/
Qooqie https://qooqie.com/nl-nl/privacybeleid/#
In het verleden is o.a. ook gebruik gemaakt van: Mouseflow, Pipedrive, Hotjar, VWO, Bing Analytics

Quality heeft bewust voor gekozen hier nu geen lijst met alle verschillende cookies en pixels te publiceren. Indien u inzage wilt dan kan dat altijd geregeld worden.

Mocht u geen prijs meer stellen op het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u zich altijd uitschrijven. Cookie voorkeuren kunt u in uw browser instellen.

Gebruik door derden

Quality zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming, tenzij dat van de wet moet. Behalve bij bij een fusie of overname, dan gaan de gegevens van Quality mee.

Wijzigingen

Quality behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze pagina) te wijzigen.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com/nl/ aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:
-Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
-Uw geanonimiseerde IP-adres
-Informatie over uw Browser
-Informatie over uw Apparaat
-De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
-De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
-De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
-Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

12